KMITL Innovation Expo 2024
ดูตัวอย่าง
เอ็กซ์โป - KMITL Expo

KMITL Innovation Expo 2024

  • 1 มีนาคม 2567 - 3 มีนาคม 2567
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KMITL Innovation Expo 2024

🚀 สจล. พร้อม!! ยกทัพนวัตกรรมและผลงานวิจัยทั้ง 6 Cluster จากอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย พระจอมเกล้าลาดกระบัง และหน่วยงานชั้นนำอีกมากมาย มาไว้ในงาน KMITL Innovation Expo 2024

🤖 วันที่ 1-3 มีนาคม 2567

  • 📍หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
  • 📍สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)
  • 📍หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมภายในงาน