การเสวนา เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

กิจกรรม
การเสวนา เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

การเสวนา

เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย

เป็นการเสวนาเรื่องสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวรูปตัว ก เปรียบเทียบอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับร่วมกับระบบ LiDAR โดยมีหัวข้อเสวนาดังนี้

  1. สถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวรูปตัว ก กรณีน้ำทะเลหนุน แนวชายทะเล และปะการังชายฝั่งและรอบเกาะ
  2. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชมปะการังและอันตรายที่ซ่อนอยู่บริเวณชายฝั่งที่มีแนวเขื่อนกันคลื่น
  3. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศไร้คนขับร่วมกับระบบ LiDAR ในงานสำรวจและเฝ้าระวัง

ร่วมเสวนา โดย

ดูตัวอย่าง
คุณกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูตัวอย่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น

คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

วันที่ 1 มีนาคม 2567 | เวลา 13.00-13.45 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

KMITL Convention Hall

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 1 | 13.00-13.45

1 มีนาคม 2567 6:00 น. - 1 มีนาคม 2567 6:45 น. ไม่จำกัดผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนแล้ว 0 คน จาก ไม่จำกัด