การเสวนา เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย

@KMITL Innovation Expo 2024

By วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

Activity
การเสวนา เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย
Preview

Register

Activity details

การเสวนา

เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งประเทศไทย

เป็นการเสวนาเรื่องสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวรูปตัว ก เปรียบเทียบอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับร่วมกับระบบ LiDAR โดยมีหัวข้อเสวนาดังนี้

  1. สถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวรูปตัว ก กรณีน้ำทะเลหนุน แนวชายทะเล และปะการังชายฝั่งและรอบเกาะ
  2. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชมปะการังและอันตรายที่ซ่อนอยู่บริเวณชายฝั่งที่มีแนวเขื่อนกันคลื่น
  3. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศไร้คนขับร่วมกับระบบ LiDAR ในงานสำรวจและเฝ้าระวัง

ร่วมเสวนา โดย

Preview
คุณกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Preview
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น

คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

วันที่ 1 มีนาคม 2567 | เวลา 13.00-13.45 น.

Location

KMITL Convention Hall

Register

วันที่ 1 | 13.00-13.45

1 March 2024 6:00 AM - 1 March 2024 6:45 AM Unlimited participants

Registered 5 from Unlimited