การเสวนา University Holding Company of KMITL

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย KMIT Holding Company Limited

ทอล์กโชว์
การเสวนา University Holding Company of KMITL
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

University Holding Company of KMITL

การเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง ทำจริง รวยจริงกับมหาวิทยาลัย ไม่ยากอีกต่อไป!!!

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่**ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับบริษัทมหาวิทยาลัย** หรือ มีโอกาส**ถือหุ้นบริษัทมหาวิทยาลัย** ร่วมฟังการเสวนาจาก Speaker  ที่มีประสบการณ์ ชื่อดังตัวจริงของสจล.อาทิเช่น 

ดูตัวอย่าง

รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด (KMIT Holding Company Limited)  และ รองประธานรุ่น 2 University Holding Company Directorship Program (UHCDP#2) และ อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สจล.

ดูตัวอย่าง

ผศ.ดร.อำนาจ ขาวเน

กรรมการ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) อดีต รองอธิการฝ่ายการเงินและบัญชี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดูตัวอย่าง

รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์

อาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ผู้สร้างโรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกในไทย  ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562, 2563, 2564 และ 2566  จบหลักสูตร รุ่น 2 University Holding Company Directorship Program (UHCDP#2) ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder)  บริษัท เค ทู กราฟีน จำกัด  (K-2 Graphene)

ดูตัวอย่าง

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา

ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และ ศิษย์เก่าดีเด่น สจล. และ ผู้ประกอบการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และเคมีรายใหญ่ของไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 14.30 - 15.15 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

KMITL Convention Hall

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2 มีนาคม 14.30-15.15 น.

2 มีนาคม 2567 7:30 น. - 2 มีนาคม 2567 8:15 น. ไม่จำกัดผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนแล้ว 6 คน จาก ไม่จำกัด