การเสวนา University Holding Company of KMITL

@KMITL Innovation Expo 2024

By KMIT Holding Company Limited

Talk Show
การเสวนา University Holding Company of KMITL
Preview

Register

Activity details

University Holding Company of KMITL

การเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง ทำจริง รวยจริงกับมหาวิทยาลัย ไม่ยากอีกต่อไป!!!

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่**ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับบริษัทมหาวิทยาลัย** หรือ มีโอกาส**ถือหุ้นบริษัทมหาวิทยาลัย** ร่วมฟังการเสวนาจาก Speaker  ที่มีประสบการณ์ ชื่อดังตัวจริงของสจล.อาทิเช่น 

Preview

รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด (KMIT Holding Company Limited)  และ รองประธานรุ่น 2 University Holding Company Directorship Program (UHCDP#2) และ อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สจล.

Preview

ผศ.ดร.อำนาจ ขาวเน

กรรมการ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) อดีต รองอธิการฝ่ายการเงินและบัญชี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Preview

รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์

อาจารย์ประจำและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ผู้สร้างโรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกในไทย  ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562, 2563, 2564 และ 2566  จบหลักสูตร รุ่น 2 University Holding Company Directorship Program (UHCDP#2) ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder)  บริษัท เค ทู กราฟีน จำกัด  (K-2 Graphene)

Preview

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา

ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และ ศิษย์เก่าดีเด่น สจล. และ ผู้ประกอบการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และเคมีรายใหญ่ของไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 14.30 - 15.15 น.

Location

KMITL Convention Hall

Register

วันที่ 2 มีนาคม 14.30-15.15 น.

2 March 2024 7:30 AM - 2 March 2024 8:15 AM Unlimited participants

Registered 6 from Unlimited