พอร์ทว้าว..ยื่นยังไงก็ปัง!! Smart AR Resume

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Workshop
พอร์ทว้าว..ยื่นยังไงก็ปัง!! Smart AR Resume
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

การออกแบบทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครเรียน/ งาน ด้วยโปรแกรมยอดฮิตอย่าง Canva และการผสมผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เข้าไปใน Resume เพื่อสร้างความแตกต่างและน่าสนใจยิ่งขึ้น

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สจล. (KLLC, KMITL)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ศุกร์ที่ 1 มี.ค. 67

1 มีนาคม 2567 6:00 น. - 1 มีนาคม 2567 9:00 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 60 คน

ลงทะเบียนแล้ว 44 คน จาก 60