พอร์ทว้าว..ยื่นยังไงก็ปัง!! Smart AR Resume

@KMITL Innovation Expo 2024

By คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Workshop
พอร์ทว้าว..ยื่นยังไงก็ปัง!! Smart AR Resume
Preview

Register

Activity details

การออกแบบทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครเรียน/ งาน ด้วยโปรแกรมยอดฮิตอย่าง Canva และการผสมผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เข้าไปใน Resume เพื่อสร้างความแตกต่างและน่าสนใจยิ่งขึ้น

Location

ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สจล. (KLLC, KMITL)

Register

วันที่ศุกร์ที่ 1 มี.ค. 67

1 March 2024 6:00 AM - 1 March 2024 9:00 AM Maximum 60 participants

Registered 44 from 60