การเสวนา Creative Art and Technology in Tourism Industry

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

กิจกรรม
การเสวนา Creative Art and Technology in Tourism Industry
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

การเสวนา

Creative Art and Technology in Tourism Industry

การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงด้วย แสง และ เสียง ในงาน concert, conferences, expo & exhibitions, presentation stage performances, special event production, television เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในมาตาฐานงานระดับนานาชาติ

โดย

ดูตัวอย่าง

คุณปรากรม์ กาจนศรีสุข

ผู้ออกแบบแสง บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด | บริษัทฯ ให้บริการทีทดหเช่า ออกแบบจัดระบบแสง งาน concert, conferences, expo&exhibitions, presentation stage performances, special event production, television, structure & roof top.

ดำเนินรายการโดย

ดูตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลสิทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 15.15 - 16.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

KMITL Convention Hall

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2 | 15.15-16.00

2 มีนาคม 2567 8:15 น. - 2 มีนาคม 2567 9:00 น. ไม่จำกัดผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนแล้ว 2 คน จาก ไม่จำกัด