การเสวนา Creative Art and Technology in Tourism Industry

@KMITL Innovation Expo 2024

By วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

Activity
การเสวนา Creative Art and Technology in Tourism Industry
Preview

Register

Activity details

การเสวนา

Creative Art and Technology in Tourism Industry

การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงด้วย แสง และ เสียง ในงาน concert, conferences, expo & exhibitions, presentation stage performances, special event production, television เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในมาตาฐานงานระดับนานาชาติ

โดย

Preview

คุณปรากรม์ กาจนศรีสุข

ผู้ออกแบบแสง บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด | บริษัทฯ ให้บริการทีทดหเช่า ออกแบบจัดระบบแสง งาน concert, conferences, expo&exhibitions, presentation stage performances, special event production, television, structure & roof top.

ดำเนินรายการโดย

Preview

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลสิทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.

วันที่ 2 มีนาคม 2567 | เวลา 15.15 - 16.00 น.

Location

KMITL Convention Hall

Register

วันที่ 2 | 15.15-16.00

2 March 2024 8:15 AM - 2 March 2024 9:00 AM Unlimited participants

Registered 2 from Unlimited