ฮีลใจไปกับต้าวหนาม by Agri. Tech.

@KMITL Innovation Expo 2024

โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Workshop
ฮีลใจไปกับต้าวหนาม by Agri. Tech.
ดูตัวอย่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการปลูกและการขยายพันธุ์แคคตัส รวมทั้งการให้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วได้รับต้นแคคตัสที่เกิดจากการทำกิจกรรมกลับบ้านไปดูแลรักษาต่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองที่บ้านด้วย

สถานที่จัดกิจกรรม

ห้อง Meeting Room 3 KLLC

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รอบเช้า

2 มีนาคม 2567 2:00 น. - 2 มีนาคม 2567 5:00 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 30 คน

ลงทะเบียนแล้ว 29 คน จาก 30

รอบบ่าย

2 มีนาคม 2567 6:00 น. - 2 มีนาคม 2567 9:00 น. ผู้เข้าร่วมสูงสุด 30 คน

ลงทะเบียนแล้ว 26 คน จาก 30